Adverteren op Mediaplaats.nl

Adverteren op Mediaplaats.nl heeft vele voordelen. U bereikt mensen die zich oriënteren op bepaalde producten. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Adverteren op segmenten: U kunt ervoor kiezen om alleen bepaalde groepen mensen te bereiken, bijvoorbeeld alleen de bezoekers van de televisie-productcategorie. Dit kan van nut zijn als uw bedrijf een televisieverkoper of fabrikant is. Deze segmenten kunt u zelf kiezen, en op deze manier kunt u zeer doeltreffend en gericht adverteren.

Adverteren sitewide: U kunt er ook voor kiezen op alle pagina's van de website te adverteren. Op deze manier bereikt u alle bezoekers.

Adverteren op pagina: Een andere optie is adverteren op bepaalde pagina's. U kunt ervoor kiezen op bepaalde pagina's wel en andere juist niet te adverteren.

U heeft dus compleet zelf in de hand hoe u adverteert: zeer gericht op bepaalde segmenten of juist een zo breed mogelijk publiek bereiken, op mediaplaats.nl is het allemaal mogelijk!.

Telecom & GPS
Beeld en geluid
Foto- & videocamera
Computers & Software
Audio & video
Entertainment
Huishouden